Congres 30 november 2017 - Gebruik de boerderij!

 

Op 30 november vindt een interessant congres plaats over de waarden van karakteristieke boerderijen, over hoe ze de aantrekkelijkheid van het platteland bepalen en hoe je ervoor kunt zorgen dat dat zo blijft. Wij nodigen u uit deel te nemen aan dit bijzondere congres.
Het programma van het congres bestaat uit lezingen, workshops, presentaties en ter afsluiting een korte theatervoorstelling. Ook wordt tijdens het congres het manifest met dezelfde titel, Gebruik de boerderij!, gepresenteerd en aangeboden aan vertegenwoordigers van verschillende voor de boerderij belangrijke organisaties.

Het programma vindt u hieronder; meer details zijn te vinden op de website. Klik hier. Wilt u zich al meteen aanmelden voor deelname, klik dan hier.

Het manifest
In de afgelopen maanden heeft Agrarisch Erfgoed Nederland, koepelorganisatie waarin 15 boerderijenstichtingen deelnemen, samen met een grote groep betrokkenen uit de boerderijenwereld gewerkt aan het manifest Gebruik de boerderij! Dit manifest is een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, aan iedereen die het aangaat, om gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed dat er in ons land te vinden is. Tijdens dit congres wordt het manifest gepresenteerd.


Iets voor u?
Dit congres richt zich op bewoners en eigenaren van boerderijen (ondernemers en private personen), vertegenwoordigende organisaties (boerderijenstichtingen, LTO), de vakgemeenschap (planologen, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers, erfgoedspecialisten, projectontwikkelaars, geografen, juristen, etc.). En natuurlijk vertegenwoordigers van de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden.

Waar gaat het over?
Het programma van het congres heeft tot doel de deelnemers te bewegen om over eigen grenzen heen te kijken. Om de waarden van agrarische gebouwen te zien als iets met betekenis voor de oplossing van hedendaagse vraagstukken als krimp en energietransitie. Boerderijen zijn méér dan relikwieën van het verleden.
De context waarin we werken aan agrarisch erfgoed ontwikkelt zich. De aandacht voor alleen het object (behoud van de boerderij) verbreedt zich naar aandacht voor het gebied (de boerderij met erf als onderdeel van het landschap) en steeds vaker ook naar de omgeving (waarbij de boerderij weer onderdeel wordt van de lokale en regionale samenleving). Het is een ontwikkeling waarin we vanuit een behoudzuchtige erfgoedzorg zijn geëvolueerd naar een systeem waarin we niet alleen waarde willen vaststellen en behouden, maar met het erfgoed ook echt waarde willen creëren. Van een cultuur van verlies naar een cultuur van profijt.
Dit congres biedt een grote hoeveelheid inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe om te gaan met historische boerderijen en vrijkomende agrarische bebouwing. Er is alle gelegenheid om informatie te verkrijgen, om vragen te stellen en om in discussie te gaan. Het is een bijeenkomst waar u rijker vandaan komt dan u aankwam.


Programma

Vanaf 9.00 uur
Inloop, inschrijving, koffie en thee
 
10.00 uur
Opening van het congres met een welkomstwoord door dagvoorzitter Ton Peters, voorzitter van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland 
 
Deel 1 - De toestand…
 
10.10 uur
Gebruik de boerderij!Inleiding over het centrale thema van het congres, door Gert-Jan Hospers Hospers, directeur van de stichting Stad en Regio en hoogleraar aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit
Agrarisch erfgoed is van grote betekenis. Boerderijen zeggen iets over hun omgeving en de mensen die er wonen – ze dragen bij aan regionale identiteit. Ook zijn ze broedplaatsen voor de toekomst, of het nu gaat om nieuwe vormen van bedrijvigheid, duurzaamheid of wonen. Daarmee is agrarisch erfgoed een belangrijke motor voor de gebiedsontwikkeling van morgen. In zijn werk laat Gert-Jan Hospers zich leiden door de P-factor, dat wil zeggen: de aspecten die een plek bijzonder maken.
 
11.00 uur
Toelichting op de workshops gevolgd door een korte pauze
Er worden 8 workshops gehouden over de volgende onderwerpen: leefbare en vitale dorpen, over de verhouding van stad en land, over de typologie van boerderijen, over het vertellen van verhalen, over het inventariseren van boerderijen, over vrijkomende agrarische bebouwing, over energietransitie en over de Omgevingswet.
Voor de details van de workshops klik hier
 
11.15 uur
Start workshops, eerste ronde
 
12.15 uur
Start workshops, tweede ronde 
 
13.00 uur
Lunch 
 
Deel 2 - Hoe pakken we het aan…?
 
14.00 uur
Participatie en burgerinitiatieven: ook in de wereld van het agrarisch erfgoed?Inleiding door Jan van der Bij, adviseur bij CMO STAMM, kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe
Erfgoedzorg gaat ons allen aan. Bewoners van historische panden zoals boerderijen, spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Sommigen zeggen dat álles op hun bordje terecht komt, anderen hebben het liever over bewonersinitiatieven. Hoe kunnen en willen bewoners in deze tijd met erfgoed omgaan? De ‘state-of-the-art’ van bewonersinitiatieven, participatie en bijbehorende methodieken.
 
14.30 uur
Start van de inspiratiemarkt, met informatieve presentaties en toelichting op good practices over opvallende initiatieven met betrekking tot het agrarisch erfgoed en het platteland.
Voor details van de presentaties, klik hier
 
15.15 uur
Pauze 
 
Deel 3 - Het manifest
 
15.30 uur
Paneldiscussie over de thema’s van het manifest, met Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, v/h Federatie Welstand), Karel Loeff (directeur Bond Heemschut), Teun van den Ende (medewerker College van Rijksadviseurs, lid van het H-team) en Huub Hooiveld (medeopsteller van het manifest). De discussie staat onder leiding van Ton Peters
 
15.50 uur
Aanbieding van het manifest 
 
Deel 4 - Theater!
 
16.00 uur
Scenes uit de reizende theatervoorstelling Boerderij in Buurt, gevolgd door discussie met ‘de zaal’ 
 
16.45 uur
Afsluiting van het congres door Ton Peters, gevolgd door borrel en napraten

Gepubliceerd: donderdag 2 november 2017

Overige nieuwsberichten