Wie zijn wij?

Algemene gegevens van de Boerderijenstichting Fryslân: 
KvK-nummer: 40002051.
Bankrekeningnummer: NL67RABO0341783102.

Boerderijenstichting Fryslân is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat zij die ons steunen met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst.
RSIN / fiscaal nummer: 813825441 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter    
De heer P. Vellinga (Piet)
Feansterdyk 14
8491 BW AKKRUM    Tel. 0566 - 652668
E-mail: pietvellinga@kpnmail.nl
     
Secretaris    
Mevrouw Mr. F. Postma (Fonny)
Postbus 851
8901 BR LEEUWARDEN     Tel. 058 - 2121075
E-mail: f.postma@dehaanlaw.nl
     
Penningmeester    
De heer J. J. de Haan (Jan)
Uranusbaan 10
8802 BH FRANEKER     Tel. 0517 - 391707
E-mail: dehaan40@home.nl
     
De heer H. de Haan (Hans)
Klamp 1
8502 BK Joure     Tel. 
E-mail: haanshoeve@hotmail.com

De heer drs. E. Kramer (Evert)
Stadhouderskade 4
8925 AE LEEUWARDEN     Tel.058 - 2670159
E-mail: jeroenkramer78@hotmail.com
     
De heer R.J. Wielinga (Rudolf)
Heideburen 97
8441 GN HEERENVEEN     Tel. 0513 - 625668
E-mail: rjwielinga@yahoo.com
     
De heer drs. W. Hoekstra (Wiebe)
Streek 2
8464 NA SINTJOHANNESGA    Tel. 0513 - 552186
E-mail: hoekstrapublicist@planet.nl

De heer J. Jorritsma (Johan)
Wouwermanstraat 2
8932 ED Leeuwarden    Tel. 058 - 7850288
E-mail: j.jorritsma@monumentenadvies-noord.nl

De heer dr. J.H.P. van der Vaart (Jacob)
Plusterdyk 3
8512 AH Broek     Tel. 0513-412217
E-mail: j.vaart@hetnet.nl

Alle bestuursleden van de Boerderijenstichting Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

Contact

Telefoon: 0513 - 43 80 07info@boerderijenstichtingfryslan.nl

Contactformulier

Kalender
Kalender

Helaas is de excursie op 2 september volgeboekt! Voor meer informatie over de excursie:     Lees verder

Nieuws
Nieuws

Boerderij Ald Barrahûs bestaat 150 jaar! Bekijk hier het verslag van 1 april jl.  Lees verder