Wat doen wij?

De Boerderijenstichting Fryslân heeft als voornaamste doelstelling het behoud van de karakteristieke bouwkunst op het Friese platteland, in het bijzonder die van boerderijen, hun bijgebouwen en de boerenerven. De historische gebouwen en erven zijn onderdeel van de plattelandscultuur, die Friesland onderscheidt van andere provincies en ons een ‘eigen’ gezicht geeft.

Door middel van het bevorderen van de kennis probeert de boerderijenstichting het publiek bewust te maken van het belang van behoud van deze elementen voor de toekomst. Het Friese boerderijenbestand en de kennis hierover vergroot niet alleen de kwaliteit van leven voor de eigen inwoners, maar maakt de provincie ook interessant voor (cultuur-)toerisme.

De Boerderijenstichting Fryslân biedt een overlegplatform voor eigenaren en gebruikers van karakteristieke boerderijen en erven, voor monumentenorganisaties en de overheid.

Met deze website, een nieuwsbrief, lezingen en excursies wil de Boerderijenstichting de kennis verbreden en draagvlak voor behoud bevorderen. Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en vele verwijzingen naar websites met informatie en interessante organisaties die zich ook inzetten voor het behoud van ons cultuurhistorische erfgoed.

Wat we de komende jaren van plan zijn om te doen om onze doelstelling te behalen, staat in ons Beleidsplan.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Neemt u gerust contact met ons op:

Telefoon: 0513 - 43 80 07info@boerderijenstichtingfryslan.nl

Contactformulier

Verslag excursie 1 juni jl.
Verslag excursie 1 juni jl.

Op 1 juni jl. vond de excursie plaats over herbestemmingen. Lees hier het verslag.  Lees verder

Nieuws
Nieuws

Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra werken op dit moment voor de Boerderijenstichting Fryslân aan een onderzoek naar het cultureel erfgoed op het boerenerf of  in het Fries ‘it boerehiem’.  Lees verder