Wie zijn wij?

Algemene gegevens van de Boerderijenstichting Fryslân:  
KvK-nummer: 41002508
Bankrekeningnummer: NL67RABO0341783102.

Boerderijenstichting Fryslân is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat zij die ons steunen met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst. 
RSIN / fiscaal nummer: 813825441.

Hierbij de jaarrekening over 2019: Jaarrekening_2019.pdf
De jaarrekening over 2020: Jaarrekening_BSF_2020_.pdf
Het jaarverslag over 2020: Inhoudelijk_Jaarverslag_BSF_2020_.pdf
De begroting voor 2021: Begroting_2021.pdf
Ons meerjarenprogramma, waarin we ons beleid uiteenzetten: Meerjaren_programma_2019-2022.pdf

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter     
De heer P. Vellinga (Piet) 
E-mail: pietvellinga@kpnmail.nl  
      
Secretaris     
Mevrouw mr. F. Krol-Postma (Fonny)
Postbus 474
8440 AL  HEERENVEEN  Tel. 06 310 420 93
E-mail: info@boerderijenstichtingfryslan.nl 

      
Penningmeester     
De heer ir. G.B. Fokkema (Gerrit)
E-mail: penningmeester@boerderijenstichtingfryslan.nl 
      
De heer H. de Haan (Hans)
E-mail: haanshoeve@hotmail.com

De heer drs. E. Kramer (Evert)
E-mail: jeroenkramer78@hotmail.com  
      
De heer R.J. Wielinga (Rudolf)
E-mail: rjwielinga@yahoo.com  
      
De heer drs. W. Hoekstra (Wiebe)
E-mail: hoekstrapublicist@planet.nl
Telefoonnummer: 06 1007 96 80

De heer dr. J.H.P. van der Vaart (Jacob)
E-mail: j.vaart@hetnet.nl 

De heer A. Feenstra (Ate)
E-mail: atefeenstra@ziggo.nl 

De heer G. Jensma (Goffe)
E-mail: goffejensma@ziggo.nl

 Alle bestuursleden van de Boerderijenstichting Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

 

Het ingevulde formilier ten behoeve van de opgave bij de ANBI vindt u hier: ANBI_formulier.pdf

 

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Neemt u gerust contact met ons op:

Telefoon: 0513 - 43 80 07info@boerderijenstichtingfryslan.nl

Contactformulier

Column in LC
Column in LC

Op 24 oktober jl. stond een 'tige nijsgjirrige' column in LC over o.a. het boek 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem'. 

 Lees verder

Expositie in FLM
Expositie in FLM

Expositie 'Amerikaanse boerderijen in Fryslân' in Fries Landbouw Museum.

 Lees verder