Wie zijn wij?

Algemene gegevens van de Boerderijenstichting Fryslân:  
KvK-nummer: 41002508
Bankrekeningnummer: NL67RABO0341783102.

Boerderijenstichting Fryslân is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat zij die ons steunen met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst. 
RSIN / fiscaal nummer: 813825441.

Hierbij de jaarrekening over 2019: Jaarrekening_2019.pdf
De jaarrekening over 2020: Jaarrekening_BSF_2020_.pdf
Het jaarverslag over 2020: Inhoudelijk_Jaarverslag_BSF_2020_.pdf
De begroting voor 2021: Begroting_2021.pdf
Het jaarverslag over 2021: Inhoudelijk_Jaarverslag_BSF_2021_vastgesteld.docx
De resultaatrekening 2021 en de begroting 2022: Resultaatrekening_2021_en_begroting_2022_def.docx
Ons meerjarenprogramma, waarin we ons beleid uiteenzetten: Meerjaren_programma_2019-2022.pdf

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter     
De heer P. Vellinga (Piet) 
E-mail: pietvellinga@kpnmail.nl  
      
Secretaris     
Mevrouw mr. F. Krol-Postma (Fonny)
Postbus 474
8440 AL  HEERENVEEN  Tel. 06 310 420 93
E-mail: info@boerderijenstichtingfryslan.nl 

      
Penningmeester     
De heer ir. G.B. Fokkema (Gerrit)
E-mail: penningmeester@boerderijenstichtingfryslan.nl 
      
De heer H. de Haan (Hans)
E-mail: haanshoeve@hotmail.com

De heer drs. E. Kramer (Evert)
E-mail: jeroenkramer78@hotmail.com  
      
De heer R.J. Wielinga (Rudolf)
E-mail: rjwielinga@yahoo.com  
      
De heer drs. W. Hoekstra (Wiebe)
E-mail: hoekstrapublicist@planet.nl
Telefoonnummer: 06 1007 96 80

De heer dr. J.H.P. van der Vaart (Jacob)
E-mail: j.vaart@hetnet.nl 

De heer A. Feenstra (Ate)
E-mail: atefeenstra@ziggo.nl 

De heer G. Jensma (Goffe)
E-mail: goffejensma@ziggo.nl

 Alle bestuursleden van de Boerderijenstichting Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

 

Het ingevulde formilier ten behoeve van de opgave bij de ANBI vindt u hier: ANBI_formulier.pdf

 

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Neemt u gerust contact met ons op:

Telefoon: 0513 - 41 22 17info@boerderijenstichtingfryslan.nl

Contactformulier

Termijn prijsvraag verlengd
Termijn prijsvraag verlengd

Boerderijbezitters in de gemeenten Harlingen, de Waadhoeke en in het gebied van de voormalige gemeenten Littenseradiel en Leeuwarderadeel kunnen tot en met 15 november meedoen aan een wedstrijd over herbestemming van boerderijen.

 Lees verder

Themamiddag en afscheid Hans de Haan
Themamiddag en afscheid Hans de Haan

24 april was de themamiddag over de Amerikaanse boerderijen in het Fries Landbouw Museum te Leeuwarden en het afscheid van Hans de Haan als bestuurslid.

 Lees verder