Wie zijn wij?

Algemene gegevens van de Boerderijenstichting Fryslân: 
KvK-nummer: 40002051.
Bankrekeningnummer: NL67RABO0341783102.

Boerderijenstichting Fryslân is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat zij die ons steunen met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst.
RSIN / fiscaal nummer: 813825441 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter    
De heer P. Vellinga (Piet)
E-mail: pietvellinga@kpnmail.nl
     
Secretaris    
Mevrouw mr. F. Postma (Fonny)
Postbus 851
8901 BR LEEUWARDEN     Tel. 058 - 2121075
E-mail: f.postma@dehaanlaw.nl
     
Penningmeester    
De heer G.B. Fokkema (Gerrit)
E-mail: penningmeester@boerderijenstichtingfryslan.nl 
     
De heer H. de Haan (Hans)
E-mail: haanshoeve@hotmail.com

De heer drs. E. Kramer (Evert)
E-mail: jeroenkramer78@hotmail.com
     
De heer R.J. Wielinga (Rudolf)
E-mail: rjwielinga@yahoo.com
     
De heer drs. W. Hoekstra (Wiebe)
E-mail: hoekstrapublicist@planet.nl

De heer J. Jorritsma (Johan)
E-mail: info@erfdiel.nl

De heer dr. J.H.P. van der Vaart (Jacob)
E-mail: j.vaart@hetnet.nl

Alle bestuursleden van de Boerderijenstichting Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Neemt u gerust contact met ons op:

Telefoon: 0513 - 43 80 07info@boerderijenstichtingfryslan.nl

Contactformulier

Open monumentendag
Open monumentendag

Op 8 en 9 september (en ook daarna) kunt u een prachtige fietstocht maken langs de monumenten in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen!   Lees verder

Nieuws
Nieuws

Op 7 mei a.s. is de excursie van de AFRON in Raerd.  Lees verder