Wie zijn wij?

Algemene gegevens van de Boerderijenstichting Fryslân:  
KvK-nummer: 40002051. 
Bankrekeningnummer: NL67RABO0341783102.

Boerderijenstichting Fryslân is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat zij die ons steunen met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst. 
RSIN / fiscaal nummer: 813825441.
De jaarrekeningen over 2017 en 2018 vindt u hier: Jaarrekeningen_BS_2017_en_2018.pdf 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter     
De heer P. Vellinga (Piet) 
E-mail: pietvellinga@kpnmail.nl  
      
Secretaris     
Mevrouw mr. F. Postma (Fonny)
Postbus 851
8901 BR LEEUWARDEN     Tel. 058 - 2121075
E-mail: f.postma@dehaanlaw.nl  
      
Penningmeester     
De heer G.B. Fokkema (Gerrit)
E-mail: penningmeester@boerderijenstichtingfryslan.nl 
      
De heer H. de Haan (Hans)
E-mail: haanshoeve@hotmail.com

De heer drs. E. Kramer (Evert)
E-mail: jeroenkramer78@hotmail.com  
      
De heer R.J. Wielinga (Rudolf)
E-mail: rjwielinga@yahoo.com  
      
De heer drs. W. Hoekstra (Wiebe)
E-mail: hoekstrapublicist@planet.nl
Telefoonnummer: 06 1007 96 80

De heer dr. J.H.P. van der Vaart (Jacob)
E-mail: j.vaart@hetnet.nl

 Alle bestuursleden van de Boerderijenstichting Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

 

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Neemt u gerust contact met ons op:

Telefoon: 0513 - 43 80 07info@boerderijenstichtingfryslan.nl

Contactformulier

Verslag excursie 1 juni jl.
Verslag excursie 1 juni jl.

Op 1 juni jl. vond de excursie plaats over herbestemmingen. Lees hier het verslag.  Lees verder

Nieuws
Nieuws

Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra werken op dit moment voor de Boerderijenstichting Fryslân aan een onderzoek naar het cultureel erfgoed op het boerenerf of  in het Fries ‘it boerehiem’.  Lees verder