Het boek over glazen Poterbewaarplaatsen in Fryslân is uit!