Ingezonden stuk van Paul Borghaerts

Onderzoek:  binnengekomen brief van Paul Borghaerts over laatste ontwikkelingen

Beste bestuursleden van de Boerderijen Stichting Fryslân.

Het is mij deze week gelukt om tot een eerste positieve dendrochronologische datering van een boerderij te komen te komen.

Dat gegeven opent voorzichtig het pad naar het zelfstandig kunnen dateren van houtstalen. Als in de komende tijd blijkt dat de dateringen wetenschappelijk solide gedaan kunnen worden dan staat vanaf dat moment mijn boerderijen onderzoek volwassen op drie poten. Archief, Meten/ fotograferen en dateren. 

Ik zal mij dan verder in mijn onderzoek tot deze 3 gebieden beperken en proberen deze drie terreinen verder uit te diepen. 

Houtstaven van boringen ten behoeve van het dendrochronologische onderzoek

Let wel; een eerste datering is nog maar een eerste datering hoewel ik al heb gezien dat ik er op gelijke wijze al heel wat meer zal kunnen dateren. Eerst moet ik mijn programma verder verfijnen en een aantal handelingen, zoals het maken van grafieken, automatiseren. Ik verwacht tegen de zomer van de testfase door te schuiven naar een bruikbaar programma. Het vernieuwende aan mijn programma is dat ik niet met kalenders werk maar met relatie kringen. Het voert te ver om dat hier in detail uit te leggen. In principe worden de resultaten niet in kalenders geconsolideerd maar organisch in elke vergelijking opnieuw meegenomen. Nieuw stalen materiaal kan dan dus ook nieuw licht werpen op eerdere dateringen.

Foto van het gebint uit 1595, dat dankzij het dendrochronologisch onderzoek van Paul Borghaerts kon worden gedateerd. (foto P. Borghaerts)

Dankzij de Boerderijenstichting Fryslan hebben zich inmiddels meer dan 30 (!) boerderij eigenaren aangemeld voor onderzoek. De meeste aanmeldingen zijn geschikt voor onderzoek.

Bij deze wil ik het bestuur nogmaals danken voor de bijdrage die vorig jaar de eerste 17 dateringen mogelijk heeft gemaakt en die voor mij de opmaat is geweest om mij ook die discipline eigen te maken. 

De vergelijking van houtstalen van de boerderij Rispens met die van Mollema waaruit blijkt dat Rispens 12 jaar ouder is dan Mollema

Deze grafiek is gemaakt met behulp van een een natuurlijk logaritme van de originele data.  Ln(x)

Grafiek

De gelijke patronen geven de datering. De verschillen zeggen iets over de afstand tussen de bomen, het verschil in biotoop of het land van herkomst.

Dit laatste heet provenancing, maar daar ben ik vooreerst nog niet aan toe.

Met vriendelijke groet,

Paul Borghaerts

Gepubliceerd: maandag 29 februari 2016

Overige nieuwsberichten