Inschrijving Prijsvraag herbestemming monumentale en karakteristieke boerderijen met een maand verlengd tot 14 november