Afschaffing Monumentenaftrek

Brief Kamerleden

Het zal u niet zijn ontgaan: minister Bussemaker heeft de Kamer in een brief laten weten dat zij de fiscale aftrekregeling voor monumenteneigenaren per 1 januari 2017 wil afschaffen en vervangen door een nieuw stelsel van subsidieregelingen. Hiermee is een bezuiniging op monumentenzorg gemoeid van 25 miljoen euro. Door verschillende landelijke erfgoedorganisaties is tegen dat onzalige voornemen al heftig geprotesteerd. Ook in de media is er volop aandacht aan gegeven.

Voor eigenaren van (rijks)monumentale boerderijen zullen de aangekondigde maatregel en de daarop volgende stelselwijziging financiële gevolgen kunnen hebben die er nogal inhakken. De kosten van het onderhoud van oude boerderijen zijn immers fors en voor veel eigenaren niet zonder financiële steun op te brengen.

Agrarisch Erfgoed Nederland, de overkoepelende organisatie van alle Boerderijenstichtingen in Nederland, heeft brieven geschreven aan Kamerleden, klik hier om deze te lezen.

Petitie

Er is door de AEN aansluiting gezocht bij andere erfgoedorganisaties. Erfgoedvereniging Heemschut is samen met een aantal andere overkoepelende erfgoedorganisaties zijn een petitie gestart om de maatregelen te stoppen: Op Erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!

Wij geven u graag in overweging deze petitie te steunen.

Gepubliceerd: vrijdag 28 oktober 2016

Overige nieuwsberichten