Klaas Zandberg nieuwe directeur Fries Landbouwmuseum

Klaas Zandberg nieuwe directeur
Fries Landbouwmuseum


Klaas Zandberg is door het bestuur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden benoemd als nieuwe directeur. Zandberg is nu nog teamcoördinator dienstverlening bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en woont ook in Leeuwarden. Hij treedt op 1 september in dienst bij het museum en volgt dan Henk Dijkstra op, die er vijftien jaar de functie van directeur vervulde.
Onlangs is het fusieproces met het Nationaal Veeteeltmuseum en de Stichting Us Mem afgerond. Het museum blijft zich ontwikkelen aan de Felling 6, binnen de nieuwe wijk Middelsee, langs de lijnen van het lopende beleidsplan. Met Zandberg richt het zich op de plannen na 2024.

Voor Klaas Zandberg is de agrarische sector niet vreemd, want hij is opgegroeid op een boerderij bij Bakkeveen. ‘'In wezen ben ik een Wâldpyk en plattelander gebleven, ook al woon en werk ik al vele jaren in de stad. Ik vind het belangrijk dat agrarisch erfgoed wordt veiliggesteld. Het lijkt me bovendien een prachtige uitdaging om meer bezoekers naar het museum te trekken met aansprekende activiteiten voor jong en oud en die laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen’', aldus Zandberg.
 
Voor verdere informatie:
Geart Kooistra, voorzitter Fries Landbouwmuseum (tel. 06 – 51980966)
Klaas Zandberg (tel. 06 – 18636808)

Gepubliceerd: donderdag 23 juni 2022

Overige nieuwsberichten