Lezing: Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting voor melkvee tussen 1950 en 2000Lezing: Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichti

Lezing op zaterdagmiddag 11 maart 2023 in het Fries Landbouwmuseum bij Leeuwarden.
Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting voor melkvee tussen 1950 en 2000

Organisatie: Boerderijenstichting Fryslân, Fries Landbouwmuseum.
Spreker: Reimer Rauwerda, vanaf 1960 medewerker en van 1983 tot 2000 directeur van Brouwers Stalinrichtingen te Leeuwarden.Korte inhoud van de lezing:

Hoe het plan “Mansholt” en regelgeving door de overheid ook invloed had op de ontwikkeling van de boerderijbouw in Nederland. Reimer Rauwerda geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds 1945,in het bijzonder van de huisvesting van melkvee en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Zijn motto is: ‘Een gezonde koe is vooral ook in het belang van de boer’. Het zijn in de jaren na de oorlog voornamelijk de uitbreidingen en moderniseringen van de grupstallen waarvoor Brouwers Stalinrichtingen veel drinkbakjes en vastzetsystemen levert.

In 1963 wordt op de Frisiana de inrichting van de stallen door Brouwers verzorgd. Deze firma heeft vanaf het midden van de jaren zestig, samen met het Rijks Landbouwconsulentschap voor de Boerderijbouw en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen, een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ligboxstal. Eind jaren zestig is begonnen met de productie van voerhekken, boxafscheidingenen de installatie van complete ligboxstallen. Het aantal werknemers groeit uit tot ca. 70.

De mechanisatie en de innovaties, alsmede productiebeperkingen en de aandacht voor het milieu en dierenwelzijn hebben het beeld van het agrarische landschap in de loop der jaren ingrijpend veranderd.

Programma:
13.30 – 14.00 uur Entree.
14.00 – 14.15 uur Welkom en korte inleiding.
14.15 – 14.45 uur Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting deel 1.
14.45 – 15.15 uur Pauze, mogelijkheid om in het museum rond te kijken.
15.15 – 15.45 uur Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting deel 2.
15.45 – 16.00 uur Vragen en afsluiting.

Entree bedraagt € 5,00 inclusief koffie/thee

Om de lezing bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Aanmelding doet u via de website: https://landbouwmuseumfriesland.nl/


Voor nadere informatie:
Reimer Rauwerda 058 – 2125687
Hans de Haan 06 -27490416

 

Gepubliceerd: vrijdag 10 februari 2023

Overige nieuwsberichten