Lezing Paul Borghaerts denderend succes

Lezing Paul Borghaerts denderend succes

 Voor een bomvolle zaal hield Paul Borghaerts op 5 oktober een uitmuntende lezing over de uitkomsten van zijn dendrochronologisch boerderijenonderzoek.  Moeilijke thema’s en dilemma’s weet hij voor een breed publiek op heldere wijze uit te leggen. Alles gelardeerd met foto’s van onderzochte boerderijen.

 Eigenaren van boerderijen die in de zaal volop aanwezig waren hadden voor aanvang een klein rapportje ontvangen, met daarop de uitslag van de datering van de boringen. Niet alle uitkomsten zijn even hard. Voor de pauze werden de voetangels van het onderzoek voor het voetlicht gebracht. Een kijkje in de keuken van de dendrochronoloog.

Digitaal inmeten is volgens Borghaerts belangrijk, omdat dit verifieerbaar en controleerbaar is. De inmeting wordt meteen digitaal opgeslagen en verwerkt. Het gaat hier om uitzonderlijk hoge aantallen boringen die verwerkt zijn; maar liefst 1200 stalen.

Paul met een van de delen van een bint die hij mee mocht nemen

Door de herkomstgebieden door de tijd heen te achterhalen kan iets gezegd worden over de zéér actieve Friese schippers, die zo’n beetje alle Oostzeehavens aan deden. Hout van de Friese schippers vond ook zijn weg naar Noord Holland en met name Amsterdam. Het belang van het onderzoek blijkt dus veel verstrekkender te zijn dan aanvankelijk gedacht.

 Na de pauze een goed geïllustreerd en onderbouwd verhaal  over de ontwikkeling van de Fryske pleats en de lange traditie van het Oud Friese Langhuis. Hout gaat lang mee en in veel boerderijen zijn nog resten van de fase van het langhuis aanwezig.

Door de grote hoeveelheid informatie kan Borghaerts aan de hand van de herkomst van hout wat in een boerderij gebruikt wordt ook iets zeggen over de ouderdom.

 Alles is goed gedocumenteerd door opmetingen en een bestand van 21.000 foto’s vanmet name het bintwerk. Borghaerts heeft een duizendtal foto’s van vlotmerken en timmermerken. Deze moeten nog geanalyseerd worden.  Uniek, zo’n groot bestand.

 Gedurende de ruim anderhalf uur durende presentatie hing het publiek aan zijn lippen. Borghaerts valt in de voetsporen van de eerste Friese boerderijenonderzoeker Uilkema. Diens zoon was ook in de zaal aanwezig en ontroerd door een opmerking van Paul dat hij soms weer terug moest naar een boerderij en opnieuw moest gaan kijken, omdat hij iets over het hoofd had gezien. Uilkema jr.: ‘Mijn vader had het ook dat hij weer terug moest voor aanvullend onderzoek. Hij was altijd onderweg op zijn brommertje.’

Een leuke kennismaking.

De boerderijenstichting Fryslân is zeer ingenomen met de presentatie. We zullen nog heel vaak van het onderzoek horen.

In de zaal waren diverse deskundigen aanwezig. 

Foto's van de avond vindt u hier: THEMA-AVOND_5-10-17.pdf

Gepubliceerd: maandag 9 oktober 2017

Overige nieuwsberichten