Onderzoek cultureel erfgoed op het boerenerf: doe mee!

Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra werken op dit moment voor de Boerderijenstichting Fryslân aan een onderzoek naar het cultureel erfgoed op het boerenerf of in het Fries ‘it boerehiem’. Hieraan wordt in de breedste zin aandacht besteed. Uiteindelijk zal dit leiden tot een publicatie.

Te denken valt aan varkenshokken, stookhutten, koetshuizen, tuinhuizen, bruggetjes, hûskes of húskes en toegangsstekken. Maar ook zaken als een kippenloopje, ‘de hjister’ waar de koeien gemolken werden, het plekje bij de vaart waar de boerin of meid de bussen moest boenen heeft hun interesse. Veel is inmiddels verdwenen of nu nog moeilijk zichtbaar te maken. Daarom hopen de onderzoekers dat het publiek mee helpt. Tips zijn derhalve welkom.

U kunt deze melden via: hoekstra.publicist@planet.nl of rjwielinga@yahoo.com.

 

 ‘Wibrandastate’ in Hichtum, Schwartzenbergweg 3. Op de voorgrond een varkenshok en rechts achter een koetshuis.

Gepubliceerd: maandag 3 juni 2019

Overige nieuwsberichten