Openstelling subsidieregeling Monumenten 2019

Provincie Fryslân maakte onlangs bekend dat zij dit jaar ook weer komt met een gunstige subsidieregeling, specifiek voor boerderijen zijnde rijksmonument in agrarisch gebruik. Vorig jaar had de provincie ook een speciale reservering voor deze categorie monumenten, maar daar kwam helaas niets op binnen en het geld bleef onbenut. Dit is zonde, met name ook omdat juist de rijksmonumentale boerderij en ten opzichte van andere monumenten een achterstand kenen in restauratie (en onderhoud). Ongeveer 20% van de casco’s is in redelijk tot slechte staat.

 Openstelling subsidieregeling Monumenten 2019

Eigenaren van Friese rijksmonumenten en molens kunnen van 16 tot en met 20 september 2019 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het restaureren, herbestemmen en onderhouden van rijksmonumenten. Voor het onderhouden van rijksmonumentale molens ligt 400.000 euro klaar. Meer informatie: www.fryslan.frl/monumenten.

 

 

Gepubliceerd: woensdag 19 juni 2019

Overige archiefberichten