Wâldpleatsen, boerderijen rond de Burgumer Mar

Datum: 21 mei 2016

Tijd:                           10.00 – 18.00 uur

Parkeren:                  Burgum, parkeerterrein aan de Markt, in het centrum van Burgum

Instapplaats:             Bij restaurant “De Pleats”, Schoolstraat 82

Thema:                      Wâldpleatsen, boerderijen rond de Burgumer Mar

We beginnen de dag met koffie en gebak in één van de pronkkamers van “De Pleats” een imposante kop-hals-rompboerderij uit 1770. Op 21 mei bezoeken we als tweede een mooie kop-rompboerderij in Garyp, een rijksmonument uit 1885. Tijdens de excursie van 17 september bezoeken we als tweede een kop-romp boerderij in Burgum uit 1661. Deze stond op instorten en is kortgeleden gered van de ondergang. We zien de oude gebintconstructie en horen het verhaal van constructief herstel en aanpassing aan de nieuwe woonfunctie. In Sumar gaan we binnen bij een mooie Wâldpleats, een rijksmonument it 1864.

Kop-rompboerderij, Rijksmonument uit 1864

Tussen de middag staat de lunch klaar in “Herbergh de Parel van Eastermar”. 
’s Middags bezoeken we in Harkema het Openluchtmuseum De Spitkeet. Onder leiding van een aantal gidsen maken we kennis met de zeer armoedige leef- en woonsituatie van de bewoners van deze streek in de 19e en 20ste eeuw zoals de plaggenhut, de holwoning, het woudhuisje en het woudboerderijtje.

Tenslotte komen we in Drogeham bij de boerderij “Buwekleaster”. Een rijksmonument uit 1770 met prachtige authentieke interieurs. We horen en zien hier wat de eigenaren, de van Abbema’s, met de woonvertrekken, de grote schuur en de stallen hebben gedaan en nog willen doen.
We rijden aan het eind van de middag via Noardburgum terug naar Burgum. Voor wie dat wil kan in “De Pleats” als afsluiting van de dag aanschuiven voor een heerlijk diner.

Aanmelding excursie.

Aanmelding: liefst per mail: haanshoeve@hotmail.com. of telefonisch bij Hans de Haan 0515 - 432272. Voor onze donateurs is de prijs € 37,50 en voor niet-donateurs € 40,00 per persoon. Dit is inclusief lunch, twee keer koffie/thee met gebak en entree en rondleiding museum De Spitkeet. Vermeld bij uw aanmelding naam, adres, aantal personen, voorjaars- of najaarsexcursie en wel of niet deelname aan het diner na afloop van de excursie. De kosten daarvan bedragen €22,95. Ter plaatse af te rekenen. U krijgt daarvoor het driegangen keuzemenu “De Pleats”. Zie de website: www.depleats.nl. Voor alle duidelijkheid: de inschrijving is pas definitief als de kosten voor de excursie zijn bijgeschreven op onze bankrekening NL67 RABO 0341 7831 02 t.n.v. Boerderijenstichting Fryslân te Franeker.

Voor het complete programma, klik hier. 

Gepubliceerd: zondag 28 februari 2016

Overige archiefberichten