Boerderijenfonds

Boerderijenfonds stimuleert hergebruik historische boerderijen.

Op 6 december 2019 is de start van het Boerderijenfonds aangekondigd: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds.  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund. Hoe gaat dit werken in de praktijk?

De huidige status is dat  op dit moment de criteria voor de subsidie nader worden uitgewerkt door het Boerderijenfonds.  De uitgangspunten voor het toekennen van een subsidie zijn:

  1. de boerderij krijgt een nieuwe functie,  dit wordt een herbestemmingsproject genoemd.
  2. er is een traject van omgevingsvergunning, die is of wordt goedgekeurd.
  3. de eigenaar is een particulier (geen bedrijf of stichting).
  4. aandacht voor klimaat is onderdeel van de aanvraag, dus energiebesparing is belangrijk.
  5. niet noodzakelijk dat de boerderij een monumentale status heeft.
  6. boerderij levert bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland, deze beoordeling gaat in samenwerking met de provinciale boerderijenstichtingen.
  7. er komt een plafond aan de toe te kennen subsidie.
  8. exacte criteria wordt begin 2020 verwacht waarna ook projecten kunnen worden ingediend.
  9. vragen en subsidieaanvragen moeten worden gericht aan het Boerderijenfonds (bureau@boerderijenfonds.nl)

Hoe zwaar de verschillende criteria gaan wegen is nog niet bekend. Zodra er nadere informatie is gaan we die verspreiden.

Gepubliceerd: dinsdag 24 december 2019

Overige nieuwsberichten