Boerderijenstichting Fryslân is een Culturele ANBI

Dit houdt in dat zij die ons steunen met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen.

 Doet u een gift aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)? U mag, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-.

Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst.
RSIN / fiscaal nummer: 813825441.

Het ingevulde formilier ten behoeve van de opgave bij de ANBI vindt u hier: ANBI_formulier

Word donateur voor het behoud van monumentale Friese boerderijen.