Beleidsplan

Sedert de oprichting van de Boerderijenstichting Fryslân, bijna 35 jaar geleden, heeft de boerderijenstichting met wisselend succes aandacht gevraagd voor instandhouding van deze “kathedralen” op ons Friese platteland. Met name de laatste jaren is herbestemming door nieuwe functies het belangrijkste item.

Ons meerjarenprogramma, waarin we ons beleid uiteenzetten: Meerjaren_programma_2019-2022

Word donateur voor het behoud van monumentale Friese boerderijen.