De Boerderijenstichting Fryslân

Het behouden van de karakteristieke bouwkunst op het Friese platteland.

De Boerderijenstichting Fryslân heeft als voornaamste doelstelling het behoud van de karakteristieke bouwkunst op het Friese platteland, in het bijzonder die van boerderijen, hun bijgebouwen en de boerenerven. De historische gebouwen en erven zijn onderdeel van de plattelandscultuur, die Friesland onderscheidt van andere provincies en ons een ‘eigen’ gezicht geeft.

Word donateur voor het behoud van monumentale Friese boerderijen.

Door middel van het bevorderen van de kennis probeert de boerderijenstichting het publiek bewust te maken van het belang van behoud van deze elementen voor de toekomst. Het Friese boerderijenbestand en de kennis hierover vergroot niet alleen de kwaliteit van leven voor de eigen inwoners, maar maakt de provincie ook interessant voor (cultuur-)toerisme.
De Boerderijenstichting Fryslân biedt een overlegplatform voor eigenaren en gebruikers van karakteristieke boerderijen en erven, voor monumentenorganisaties en de overheid.
Met deze website, een nieuwsbrief, lezingen en excursies wil de Boerderijenstichting de kennis verbreden en draagvlak voor behoud bevorderen. Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en vele verwijzingen naar websites met informatie en interessante organisaties die zich ook inzetten voor het behoud van ons cultuurhistorische erfgoed.

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter

Henk Dijkstra

Secretaris 

Ineke Kranz (secretaris@boerderijenstichtingfryslan.nl)

Penningmeester 

Gerrit .B. Fokkema

Bestuursleden

Jacob van der Vaart
Evert Kramer
Siebrand Krul
Goffe Jensma
Wiebe Hoekstra
Ate Feenstra

De bestuursleden van de Boerderijenstichting Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.