Boerderijenfonds belangrijk

Samenvatting

Eén van de instellingen die subsidies verstrekken, zelfs al gaat het niet om een monument, is het Boerderijenfonds. Dit is een overkoepelende stichting van alle Boerderijenfondsen in Nederland. Dit fonds heeft in Fryslân aan vijf projecten een subsidie verleend, soms tot het maximum van € 250.000. Neem vroegtijdig contact opnemen wanneer je plannen hebt. Het fonds helpt bij het aanvragen en indienen van verzoeken om subsidie of een lening, in het bijzonder voor het verduurzamen. Zie https://boerderijenfonds.nl/ Openingsbeeld: Nynke's Pleats, Piaam.