Boerderijbouw in Greidhoeke en Bouhoeke: lezing 12 november

Samenvatting

Lezing Boerderijenstichting Fryslân
zondagmiddag 12 november 14.00–16.00 uur in het Fries Landbouwmuseum
Lezing door Sjoerd O. Burggraaff

In het eerste deel van zijn lezing over de boerderijbouw in Greidhoeke en Bouhoeke tussen 1860 en 1960 schetst de spreker drie generaties Burggraaff die sedert 1860 een geleidelijk groeiend Fries bouwbedrijf hebben gehad en daarbij vooral in de periode 1860-1960 talrijke boerderijen van het traditionele type in Fryslân hebben gebouwd.
Vervolgens gaat hij in op het bouwproces van een traditionele Friese boerderij. Veel bouwopdrachten kwamen voort uit herbouw van een door brand verwoeste boerderij. Voor de aannemer die meestal ook als ontwerper optrad, moest eerst bekend zijn hoeveel geld er beschikbaar was voor de nieuwbouw. Het proces begon daarna met het op eigen terrein ‘prefab’ maken van het hele gebint. Dit pasgemaakte pakket hout ging dan per schip en later ook over de weg naar de bouwplaats. Een belangrijk evenement was het ‘byntrjochtsjen’, het spannende en gevaarlijke oprichten van de zware constructie die de grote schuur draagt. Daarbij werd de nodige mankracht ingezet met allerlei slimme hijstechnieken. Daarna volgde de afbouw met een grote bouwploeg. Met unieke foto’s wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk ging.

In het tweede deel van de lezing behandelt Burggraaff drie voorbeelden van boerderijen die door zijn Pake en Heit zijn gebouwd in respectievelijk 1928, 1947 en 1955.
In 1928 bouwden zij in Loon op Zand (NB)een enorme Friese stjelpboerderij voor 120 stuks vee. Hoe zij deze grote opdracht buiten de provincie aanpakten wordt in woord en beeld uit de doeken gedaan. Daarbij worden diverse bouwtekeningen en foto’s getoond. Ook de ontwikkeling van deze boerderij in latere jaren krijgt aandacht.
In 1947 bouwde het bedrijf de kop-hals-romp boerderij Groot Lammema bij Minnertsga. Dit was een van de grootste boerderijen in onze provincie. Bijzonder was dat deze met gelijmde houten spanten is gebouwd.
Het derde voorbeeld dat wordt besproken is de in 1955 door hen gebouwde Wibranda State in Hichtum, in opdracht van de adellijke familie Schwartzenberg thoe Hohenlansberg.
Bij alle delen van het verhaal toont Burggraaff in Powerpoint beeldmateriaal in de vorm van bouwtekeningen en talrijke foto’s. Ook zullen er enkele panelen met tekeningen en foto’s in de zaal zijn opgesteld.

Programma:
13.30 – 14.00 Inloop bezoekers.
14.00 – 14.10 Welkomstwoord voorzitter Boerderijenstichting Fryslân.
14.10 – 14.40 Eerste deel van de lezing.
14.40 – 15.00 Pauze met koffie/thee.
15.00 – 15.30 Tweede deel van de lezing.
15.30 – 15.50 Gelegenheid voor vragen.
16.00 Slotwoord van de voorzitter en sluiten van de bijeenkomst.

De Boerderijenstichting Fryslân biedt u deze lezing met een consumptie in de pauze gratis aan.
Voor toegang tot het museum betaalt u als bezoeker de normale entreeprijs. Hebt u een Museumkaart, neem die dan mee om te scannen aan de toegangsbalie. U hoeft dan verder niets te betalen.

BELANGRIJK

Bent u van plan om te komen, meldt u zich dan vooraf aan op de website van het Fries Landbouwmuseum www.landbouwmuseumfriesland.nl
Zoek daar naar Lezing Boerderijenstichting Fryslân en via de gekleurde aanmeldknop die dan in beeld komt meldt u zich aan.