Fietstocht 2024

Samenvatting

Op 18 mei jongstleden organiseerden de Boerderijenstichting Fryslan en het Fries Landbouwmuseum de jaarlijkse fietstocht langs een reeks bijzondere boerderijen. De start is om 9.30 u bij het Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden waar we worden verwelkomd met koffie en cake. Henk Dijkstra, voorzitter van de Boerderijenstichting Fryslan, verwelkomt de vijftig deelnemers. Daarna geeft organisator Goffe Jensma aan de hand van een aantal foto’s uitleg omtrent de route.

Al eeuwenlang stoffeert de boerderij het Friese landschap. Elke keer wanneer het vanwege klimatologische of sociaaleconomische omstandigheden nodig was, paste de boer zijn gebouw aan. Vandaar dat allerlei types gebouwd zijn van langhuisboerderij, kop-hals-romp, stelp en gelede boerderij tot megastal. Deze tocht leidt de fietser langs een groot aantal van deze iconen van het platteland. Bij deze route is het thema classicistische boerderijen.
Omdat we met velen zijn wordt de groep in tweeën gesplitst. De eerste groep fietst onder leiding van Goffe Jensma en de tweede groep met mede-organisator Evert Kramer. Het is gelukkig fantastisch fietsweer, het voorjaarszonnetje schijnt en de bermen zijn weelderig getooid met wuivend fluitenkruid en koolzaad, genieten dus. We fietsen via Boksum naar terpdorp Deinum, waar we een rondje om de 13de-eeuwse Sint-Janskerk fietsen. Vervolgens richting Ritsumazijl langs de oever van de Oude Middelzee richting Marssum waar we een rondje om het 15de-eeuwse Poptaslot fietsen. We fietsen door het beschermde dorpsgezicht met rechts de uit de 12de eeuw daterende Sint-Pontianus kerk. De route voert ons richting Beetgummermolen waar we rijden via de Langestraat en Schredijk, welke in 1290 is aangelegd, en daarmee het tweede deel van de Oude Middelzee afsloot.

 

 

In Stiens wacht ons een overheerlijke lunch bij restaurant De Smalle Brug. ’s Middags fietsen we via Britsum naar Cornjum waar we een bezoekje brengen aan de mooi gerestaureerde boerderij bij Martenastate. Het voorste gedeelte wordt bewoond door familie Buith en in de schuur zijn twee appartementen gebouwd, een mooie herbestemming. Een groot deel van de schuur is onbebouwd en we mogen er een kijkje nemen. Daarna fietsen we door het poortje langs Martenastate, een van de pareltjes tijdens onze tocht. We fietsen richting Dokkumer Ee waar we halverwege rechts afslaan en de route volgen naar Jelsum waar we een korte stop hebben bij het prachtig mooi gelegen Dekema State. Deze ligt te midden van een weelderige tuin die mede door een grote groep vrijwilligers onderhouden wordt. Bij de naastgelegen en gerestaureerde kop-hals-romp boerderij wordt ons spontaan een kijkje in de schuur aangeboden, normaal niet toegankelijk voor publiek. Een buitenkansje!

 

 

Hierna fietsen we langs boerderijen die voorheen in het bezit waren van de familie Wassenaar. Helaas is Vijverzathe behoorlijk in verval geraakt, maar de dichtbij gelegen boerderij Haskerazathe, die bewoond wordt door familie Ubbels, is nog volop in bedrijf. Hier krijgen we uitleg over de boerderij en lopen we een rondje om het voorhuis, met een bijzondere bouwstijl.
Via het Leeuwarder bos, richting Dokkumer Ee, fietsen we door het oude centrum van Leeuwarden om zo weer aan te komen bij het Landbouwmuseum. Gelukkig zijn we allemaal weer veilig aangekomen en kunnen we terugzien op een zeer geslaagde dag. De fietstocht gaat een traditie worden!
Tekst Goffe en Neeltje Jensma; fotografie Ineke Krantz-Kret