Handleiding erfgoed

Samenvatting

Het nieuwe ISSO-Praktijkboek Duurzaam Erfgoed is een volledig naslagwerk met toepasbare kennis, praktische handvatten, voorbeelden en diverse strategieën. Het praktijkboek is een complete herziening van het reeds bestaande Handboek Duurzame Monumentenzorg. Alleen is de reikwijdte van dit Praktijkboek verbreed van monumenten naar alle erfgoed van vóór 1940.

Het nieuwe praktijkboek (€ 114!) biedt de professional tekst en uitleg over de verduurzamingsstappen, met daarbij verwijzingen naar beschikbare middelen en richtlijnen. De kennis is geschreven voor een brede doelgroep professionals in de bouw- en erfgoedsector, maar is ook toegankelijk voor opdrachtgevers en eigenaren. Juist voor deze doelgroepen zorgt het praktijkboek voor een betere structurering van het kennisaanbod. Hiermee deelt ISSO nieuwe kennis en praktijkervaringen maar ook informatie over het werken met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen. De uitgave schrijft een procesaanpak voor waarin erfgoeddeskundigen, bouw- en installatiedeskundigen, energie- en verduurzamingsexperts elkaar tegenkomen en hun expertise bundelen.

Aan bod komen onder meer overheidsbeleid, collectieve aanpak komen aan bod, klimaatakkoord, energietransitie en de Omgevingswet. Daarnaast komen belangrijke ontwikkelingen in dit vakgebied aan bod, zoals herbestemming van erfgoed.
Voor de nieuwe uitgave van het Praktijkboek werkte ISSO actief samen met het netwerk in de Nederlandse erfgoedsector. Belangrijke partners en financiers zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), het Nationaal Restauratiefonds (NRF), en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Deze organisaties zijn ook vertegenwoordigd in de Kontaktgroep die meedacht over de kennisontwikkeling.
Bron: Monumenten.nl/Bouwwereld.nl