Monumentenregelingen op een rij

Samenvatting

Vanaf nu is het voor eigenaren van monumenten een stuk simpeler om een beeld te krijgen van monumentenregelingen die gelden voor hun pand. Met alleen het invullen van de postcode, krijgen eigenaren een helder overzicht van subsidies, ontzorgprogramma’s en tegemoetkomingen, die op hun pand van toepassing zijn.

Henrieke van Eerten is één van de monumentencoaches van het Restauratiefonds. De coaches zijn een belangrijke steun voor eigenaren van monumenten. Henrieke zorgde voor de invulling van de nieuwe handige tool voor monumenteigenaren. We gaan in gesprek met Henrieke. Vanwaar deze tool en wat kunnen eigenaren ermee? Henrieke vertelt: ‘Eigenaren lopen tegen heel veel vragen aan. Vaak is dat als ze op het punt staan een monument te kopen, maar er bellen ook regelmatig eigenaren die al door de wol geverfd zijn. Die hebben al gerestaureerd en de onderhoudscyclus al een keer doorlopen, maar willen bijvoorbeeld graag verduurzamen. Dat leidt dan weer tot nieuwe vragen.’
Henrieke en haar collega’s zijn een vraagbaak voor eigenaren. ‘Mensen bellen vaak met een vraag, maar daar hangen dan vaak weer andere vraagstukken onder. We zitten regelmatig wel een half uur aan de telefoon. Wij vragen door en vaak leidt dat weer tot huiswerk voor de eigenaar. En tot een vervolggesprek. Sommige mensen begeleid ik langere tijd. Onze gesprekken gaan niet alleen over financiën, maar ook over vergunningen en het contact met gemeenten.’
De gesprekken gaan niet alleen over financiën, maar ook over vergunningen en het contact met gemeenten.
Henrieke voorziet de bellers graag van de juiste input. ‘Het is belangrijk dat mensen goed inzicht krijgen in bijvoorbeeld de instandhoudingskosten en het verduurzamen en de verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden. Om een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen over wat de beste optie is in jouw situatie, moet je de mogelijkheden in beeld hebben. Maar voor ieder monument heb je eigenlijk een pakket op maat nodig. Want er zijn lokale verschillen. Elke gemeente heeft zijn eigen monumentenbeleid en monumentenlijst. Dus ik dacht: wat zou het handig zijn, een zoekmachine die per monument de mogelijkheden van subsidies, regelingen en ontzorgingsprogramma’s op een rijtje zet.’

 

 

Iedere gemeente een eigen pagina
Omdat zoiets er nog niet was, heeft Henrieke haar tanden hierin gezet. ‘We hebben in Nederland 355 gemeenten, al die gemeenten hebben nu een pagina op monumenten.nl. Ook heb ik allerlei landelijke regelingen ingevoerd. Ik heb nu de informatie zo aangevuld, dat eigenaren een overzicht krijgen van subsidies, vergoedingen, ontzorgingsprogramma’s en voordelige financieringen die lokaal gelden. En als er een wijziging komt, hoeven instanties, zoals gemeenten maar ook subsidieloket RVO, provincies en rijksoverheid, dat alleen maar aan ons door te geven.’
Als er in een bepaalde gemeente een subsidieregeling is voor instandhouding, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat er op dat moment ook meteen aangevraagd kan worden. Soms is het geld voor dat jaar al op en moet de eigenaar wachten op de volgende gelegenheid. ‘Wij houden alles zoveel mogelijk up to date,’ zegt Henrieke. ‘Gemeenten hoeven bij ons alleen maar een melding te doen en wij zorgen voor actualisering.’ En daar blijven Henrieke en haar collega’s scherp op!
Die glunderende eigenaar, die trots is op het uiteindelijke resultaat, daar doe ik het voor.
Ook al is de informatie nu super handig bij elkaar gezet, toch blijft er nog werk genoeg voor Henrieke en haar collega’s over. ‘Er zijn zoveel regelingen en mogelijkheden! Een particulier in een ‘gewoon’ woonhuis heeft vaak een ingewikkelde puzzel te leggen. Je kunt bijvoorbeeld een woonhuissubsidie niet combineren met een restauratiefonds-hypotheek. Ook over mogelijke combinaties kunnen ze sparren met ons.’ Uiteindelijk hoopt Henrieke op blije, goed geïnformeerde eigenaren! ‘Die glunderende eigenaar, die trots is op het uiteindelijke resultaat, daar doe ik het voor.’

Openingsbeeld: Henrieke van Eerten.

https://www.monumenten.nl/regelingen?