Nieuwe mensen

Samenvatting

Op een feestelijke bijeenkomst op 13 april 2023 in het Landbouwmuseum zwaaide de Boerderijenstichting oudgedienden van het bestuur uit en verwelkomde nieuwe. Piet Vellinga (voorzitter) en Rudolf Wielinga (lid, monumentendeskundige) werden voor hun vele verdiensten beloond met het erelidmaatschap van de stichting. Secretaresse en manusje-van-alles Fonny Krol-Postma nam eveneens afscheid. Jacob van der Vaart (op de foto links) nam voor een halfjaar het voorzitterschap op zich, beoogd nieuwe voorzitter Henk Dijkstra (naast hem), Ineke Krantz (secretaris, midden) en Siebrand Krul (rechts) zijn de nieuwe bestuurleden.