Ontzorgingsprogramma verduurzaming

Samenvatting

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is afgelopen voorjaar het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten van start gegaan. Het doel van het programma is het stimuleren en begeleiden van monumenteigenaren bij het verduurzamen van hun monumentale panden en daarmee bijdragen aan het doel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten (CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040).

De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds. Kijk voor alle mogelijke informatie op
https://www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma-verduurzaming-monumenten?utm_source=Tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=monnl231223