Subsidie Friesland ongebruikt

Samenvatting

De subsidieregeling voor Friese monumenten is onderbenut gebleven. Vooral particuliere monumenteigenaren hebben moeite om het eigen resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Dit heeft geleid tot een overschot van ongeveer € 900.000 in de subsidiepot, dat nu door de provincie wordt besteedt aan andere doeleinden.

Eigenaren van Friese monumenten konden aanspraak maken op financiële ondersteuning via de Subsidieregeling Monumenten, om hun monumenten te onderhouden. Er was daarvoor €2,7 miljoen beschikbaar. Volgens directeur Dick Bloemhof van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân zijn er twee hoofdredenen voor deze onderbenutting. Ten eerste is er sprake van complexe regelgeving en voorwaarden, zoals vereisten met betrekking tot natuurbescherming, wat de aanvraagprocedure bemoeilijkt. Ten tweede moeten eigenaren zelf de helft van de kosten bijdragen, wat voor particulieren vaak lastig is vanwege de stijgende onderhoudskosten als gevolg van personeelstekorten en duurdere bouwmaterialen.

 

 

Ook voor melkveehouder Berend Mulder, eigenaar van een Rijksmonumentale boerderij, is de eigen bijdrage een groot obstakel. Hij kampt met een lekkend dak. Ondanks de beschikbare subsidie kan hij niet voldoen aan zijn deel van de kosten, wat resulteert in onopgeloste onderhoudsproblemen van zijn gebouw.
Gedeputeerde Femke Wiersma betreurt deze situatie en benadrukt dat het geld bestemd was voor erfgoedonderhoud. Maar door een overeenkomst in het bestuursakkoord wordt ongebruikt geld teruggestort in de algemene reserves van de provincie, waardoor het niet langer beschikbaar is voor monumenten. Wiersma erkent de noodzaak van een toegankelijkere aanvraagprocedure voor de subsidie, maar wijst erop dat verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld en naleving van rijksregels essentieel zijn.
Met het oog op toekomstige subsidieregelingen is het volgens Bloemhof van belang om voldoende financiële middelen beschikbaar te houden voor erfgoedbehoud, om de schoonheid van Fryslân te behouden.
Bron: De Erfgoedstem.nl