Woonhuissubsidie rijksmonumenten

Samenvatting

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in het afgelopen jaar gemaakt hebt. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Let op: de subsidie moet aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor allerlei vragen over de woonhuissubsidie, bijvoorbeekd wat er precies wel en niet binnen de regeling valt neemt u contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u meer weten over de laagrentende lening? Neem dan contact op met het Restauratiefonds.
Ook leden van een Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking. Kosten die in het afgelopen jaar gemaakt kunt u meenemen in de subsidieaanvraag. Voor werkzaamheden uitgevoerd in het jaar daarvoor kunt u geen subsidieaanvraag meer doen.

 

 

De RCE heeft een overzicht gemaakt waarin u kunt zien voor welke kosten u wel en voor welke u geen subsidie krijgt. Voorbeelden zijn herstel van de fundering, het vervangen van voeg- of metselwerk aan de gevel of monumentale schilderwerkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staan de kosten die u mag meenemen. De woonhuissubsidie bedraagt 38% van deze kosten.
U dient uw aanvraag digitaal in via het aanvraagportaal. Het portaal kan gebruikt worden tot en met 30 april. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u in een e-mail een bevestiging en een samenvatting. Binnen dertien weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u een beschikking op uw aanvraag.
Handig kan zijn het inschrijven voor de nieuwsbrief Woonhuiseigenaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze nieuwsbrief verschijnt met regelmaat en geeft updates over de subsidies, maar in de toekomst ook over het verduurzamen van een woning.
Bron: Monumenten.nl
https://www.monumenten.nl/monumenten-onderhouden/subsidies/woonhuissubsidie?utm_source=Tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=monnl3224