Prijsvraag herbestemming boerderijen Noordwest-Fryslân

(Kijk voor oudere nieuwsberichten, onderaan dit bericht)

Prijsvraag herbestemming boerderijen Noordwest-Fryslân

Steeds meer historische boerderijen verliezen hun agrarische functie, komen leeg te
staan of raken verwaarloosd. Dit werkt negatief uit voor de leefbaarheid van het
platteland. Herbestemming is een goede oplossing, maar is vaak duur. Dat geldt zeker
voor het herstel van daken. In Noordwest-Fryslân wordt daarom door de provincie de
prijsvraag Nije fitaliteit troch âlde pleatsen georganiseerd. De tien beste
herbestemmingen van een monumentale of karakteristieke boerderij kunnen in
aanmerking komen voor prijzen tot € 25.000,– voor het herstel van het dak.
Gedeputeerde Fokkinga: “Ik besjoch de pleatsen as ankerpunten fan kultuerlânskip en
leefberens. Dat wienen sy yn it ferline mar myn ambysje is dat dy âlde pleatsen ek yn de
takomst dy ankerpunten bliuwe, dêr’t neist de lânbou ek nije passende funksjes in wichtige
bydrage oan leverje” De prijsvraag vloeit voort uit het provinciale Werkplan Takomst Fryske
Pleats.

Eigenaren kunnen het plan van hun uitgevoerde of nog uit te voeren herbestemming indienen
van 5 september tot en met 3 oktober 2022 bij de provincie. Het moet daarbij gaan om een
boerderij die een status heeft als rijks- of gemeentelijk monument óf die te boek staat als
karakteristiek op grond van het bestemmingsplan of provinciale cultuurhistorische kaart. Het
mag ook gaan om een gedeeltelijke herbestemming in combinatie met een agrarische functie.
Een onafhankelijke jury gaat beoordelen op de effecten voor leefbaarheid, restauratiekwaliteit
en maatschappij.

De prijs mag worden besteed aan herstel van daken of dakvlakken die in een matige of
slechte staat van onderhoud zijn. Daarnaast mag het geld worden besteed aan het vervangen
van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele
dakbedekking zoals pannen of riet.

De prijsvraag wordt ondersteund vanuit het Europese Leaderprogramma Noardwest-Fryslân
en is van toepassing voor de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden (exclusief stad)
en Súdwest-Fryslân (alleen voormalig Littenseradiel). Dorpen en maatschappelijke
organisaties zoals de Boerderijenstichting Fryslân, worden gevraagd om eigenaren te
stimuleren hun herbestemming in te sturen.

Eigenaren met vragen over de prijsvraag, herbestemming, exploitatie, monumentale waarden
en wettelijke procedures, kunnen terecht bij het Kenniscentrum Herbestemming Noord voor
ondersteuning.

Meer informatie over de prijsvraag, de voorwaarden en de ondersteuning is te vinden op:
https://www.fryslan.frl/prijsvraagfryskepleats

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *